سهم شهدای گمنام از این دنیای پرزرق و برق یک پلاک هم نبوده است
Posted on مهر 03, 1398 07:58

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون ظهر امروز در آیین غبارروبی و عطرافشانی قبور شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون اظهار کرد: جایگاه رفیع شهدا بسیار ارزشمنداست و آنان حس دنیاطلبی و مادیاتی نداشتند.

.
سهم شهدای گمنام از این دنیای پرزرق و برق یک پلاک هم نبوده است