از سوی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی کازرون؛کتاب «با نام‌آورانی از شیراز» وارد بازار نشر می‌شود
Posted on تیر 26, 1397 10:36

عضو هیات علمی و مدیر گروه زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون از چاپ و انتشارکتابی جدید با عنوان «با نام‌آورانی از شیراز» با همکاری عبدالمحمد دانشور از استادان رشته ادبیات فارسی در این واحد دانشگاهی خبر داد.
عضو هیات علمی و مدیر گروه زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون از چاپ و انتشارکتابی جدید با عنوان «با نام‌آورانی از شیراز» با همکاری عبدالمحمد دانشور از استادان رشته ادبیات فارسی در این واحد دانشگاهی خبر داد.
از سوی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی کازرون؛کتاب «با نام‌آورانی از شیراز» وارد بازار نشر می‌شود

 

عضو هیات علمی و مدیر گروه زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون از چاپ و انتشارکتابی جدید با عنوان «با نام‌آورانی از شیراز» با همکاری عبدالمحمد دانشور از استادان رشته ادبیات فارسی در این واحد دانشگاهی خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، حسن خواجه گفت: «صحبت از نام‌آوران عرصه ادب و مدفون در شیراز است که شناخت بیشتر آنان با استفاده از مستندات متقن و متواتر می‌تواند در ارتقای فرهنگ این دیار و بوم بسی موثر افتد، خودباوری و اعتماد به نفس یک ملت که به غرور ملی نیز تعبیر می‌شود تا حد زیادی در گرو آشنایی بیشتر با مفاخر و مشاهیر است و بی‌توجهی به این مهم به نوعی خمودگی اجتماع، یاس و خودکم‌بینی و بی‌حافظگی تاریخی منجر خواهد شد.»

عضو هیات علمی واحد کازرون اظهار کرد: در همین راستا کتاب حاضر با عنوان «با نام‌آورانی از شیراز» تلاشی در دستیابی به این اهداف است که با بهره‌گیری مناسب از منابع متعدد و معتبر و به روشی تاثیرگذار قصد ترسیم الگویی سازنده برای کاستن بی‌توجهی‌ها و تقویت هویت ملی دارد.

مدیر گروه زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون افزود: «این کتاب تیر 1397 از سوی انتشارات نادریان شیراز با 276 صفحه چاپ و در آینده نزدیک تقدیم فرهنگ دوستان می‌شود.»

انتهای پیام/