بر گزاری کارگاه نماز و سلامت معنوی در واحد کازرون
Posted on خرداد 15, 1396 09:43
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاداسلامی فارس بیان کرد: رعایت آداب نماز موجب آرامش و سلامت روح و روان انسان می‌‌شود.
 بر گزاری کارگاه نماز و سلامت معنوی در واحد کازرون

 

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاداسلامی فارس بیان کرد: رعایت آداب نماز موجب آرامش و سلامت روح و روان انسان می‌‌شود.

به گزارش خبرنگار آنا، دکتر حمید محمودیان در کارگاه نماز و سلامت معنوی واحد کازرون گفت: برای ایجاد آرامش راه‌های دیگری هم بکار می برند اما مقطعی و کاذب است و قابل قیاس با آرامش از طریق برگزاری نماز و اجابت دین خدا نیست و فقط از طریق ارتباط با خداوند قلب انسان آرامش واقعی و دائم پیدا می کند.

محمودیان افزود: آرامشی که از بجا آوردن دستورات دین و ادای فرایض الهی در انسان ایجاد می‌شود، دارای اثربخشی بیشتر و بهتر است و موجب سعادت دنیا و آخرت می‌شود.

این جلسه از سوی بسیج استادان و با حضور دکتر جمال الدین الوانی سرپرست واحد کازرون و جمعی از استادان در رشته های مختلف در محل اردوگاه الغدیر برگزار ش