جلسه تخصصی دانشجویان رشته دامپزشکی واحد کازرون با مدیرکل دامپزشکی استان فارس
Posted on مهر 26, 1395 08:07

 

دکتر یقوب مهندس مدیرکل دامپزشکی استان فارس در بازدید از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، توجه دانشجویان رشته دامپزشکی به افزایش توان علمی به منظور ارئه خدمات بهتربه جامعه رابرای این رشته ضروری دانست.
دکتر یقوب مهندس مدیرکل دامپزشکی استان فارس در بازدید از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، توجه دانشجویان رشته دامپزشکی به افزایش توان علمی به منظور ارئه خدمات بهتربه جامعه رابرای این رشته ضروری دانست.
  جلسه تخصصی دانشجویان رشته دامپزشکی واحد کازرون با مدیرکل دامپزشکی استان فارس

 


دکتر یقوب مهندس مدیرکل دامپزشکی استان فارس در بازدید از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، توجه دانشجویان رشته دامپزشکی به افزایش توان علمی به منظور ارئه خدمات بهتربه جامعه رابرای این رشته ضروری دانست.

به گزارش خبر نگارخبرگزاری آنا، مدیرکل دامپزشکی استان فارس درجلسه ای با حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون،معاونین و رئیس دانشکده دامپزشکی این دانشگاه درخصوص سطح همکاری فی ما بین اداره کل دامپزشکی استان فارس ودانشکده دامپزشکی واحد کازرون بررسی کردند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحدکازرون نیز با بیان اهمیت استفاده دانشجویان از تجربیات کارشناسان دامپزشکی به منظورمشاوره، هم افزائی و بهره برداری علمی دانشجویان،حضوردوره ای کارشناسان اداره کل دامپزشکی استان فارس را در این دانشگاه خواستار شدند.

مدیرکل دامپزشکی استان دریک نشست علمی با دانشجویان رشته دامپزشکی با موضوع اهمیت حرفه دامپزشکی به خصوص در کنترل و پیشگیری بیماری های دامی و مبحث نظارت بهداشتی فراورده های خام دامی به ایراد سخنرانی پرداخت.

مدیرکل دامپزشکی استان فارس درجمع صمیمی دانشجویان سال آخر و ورودی های جدید رشته دامپزشکی طی سخنانی با اشاره به ضرورت توجه دانشجویان به افزایش توان علمی به منظور ارئه خدمات  بیشتر وبهتربه جامعه به ویژه تولید کنندگان مواد پروتئینی، دانشجویان را به تلاش مضاعف در کسب دانش فنی با استفاده از فرصت ها و ظرفیت های موجود توصیه کرد.

در پایان تنی چند از دانشجویان دیدگاهها و انتظارات خود را از مجموعه اجرایی دامپزشکی استان بیان داشتند که مدیر کل دامپزشکی فارس علاوه بر ارائه توضیحات لازم، به پرسشهای موردی دانشجویان نیز پاسخ داد.

 در پایان دکتر ابوذر دهقان رییس دانشکده دامپزشکی واحد کازرون ضمن تقدیر از حضور دکتر یقوب مهندس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون خواهان همکاری و تامل بیشتر بین دانشکده دامپزشکی کازرون  و اداره کل دامپزشکی استان را شد.

رئیس دانشکده دامپزشکی واحد کازرون گفت : ارتباط بین مراکز علمی و تحقیقاتی با سازمان دامپزشکی نقش بسزایی در بهبود عملکرد طرفین راایفاد خواهد کرد.