گسترش مرکز پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی واحد کازرون؛ تامین سفارش‌ در اسرع وقت + تصاویر
Posted on خرداد 24, 1395 09:42

دکتر مهرداد شریعتی رئیس دانشکده علوم پایه واحد کازرون ازتوسعه وگسترش مرکز تولید و پرورش حیوانات آزمایشگاهی در واحدکازرون خبرداد.

گسترش مرکز پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی واحد کازرون؛ تامین سفارش‌ در اسرع وقت + تصاویر


دکتر مهرداد شریعتی رئیس دانشکده علوم پایه واحد کازرون ازتوسعه وگسترش مرکز تولید و پرورش حیوانات آزمایشگاهی در واحدکازرون خبرداد.

به گزارش خبرنگارخبرگزاری آنا،عضوهیات علمی واحد کازرون با بیان اینکه مرکز پرورش وتولید مثل حیوانات آزمایشگاهی واحد کازرون  علاو بر تا مین نیاز خود می تواند نیازهای دانشگاهها ومراکز تحقیقاتی دربخشهای دولتی وخصوصی شهرستان و نیزشهر های همجوار را تامین نماید ،گفت:این مرکزبا سابقه وتجرب 30ساله در راستای تولید و پرورش حیوانات آزمایشگاهی شامل موش های صحرائی سوری وخرگوش درجنوب کشور می تواند نیازمراکز دانشگاهی وتحقیقاتی درنقاط مختلف استان فارس ودیگر استانهای جنوبی کشور راتامین نماید.

رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحدکازرون افزود : مرکز خانه حیوانات آزمایشگاهی این

دانشگاه در راستای فعالیت های حوزه اقتصاد دانش بینان  می تواند در هر سطحی سفارشات واحد های تحقیقاتی وآزمایشگاهی را  در اسرع وقت تامین نماید.