بمناسبت ماه مبارک رمضان/ عمده فعالیت های فرهنگی دردانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
Posted on خرداد 19, 1395 11:59

دکتر علی اکبرعارف معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامی کازرون ازبرگزاری
کلاس تفسیرسوره حجرات به صورت كارگاه قرآنی بمدت 32 ساعت در واحد کازرون خبر داد.
         بمناسبت ماه مبارک رمضان/        عمده فعالیت های فرهنگی دردانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

           
             
دکتر علی اکبرعارف معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامی کازرون ازبرگزاری
کلاس تفسیرسوره حجرات  به صورت كارگاه قرآنی  بمدت 32 ساعت در واحد کازرون خبر داد.
به گزارش خبرنگارخبر گزاری آنا،دكتر علی اکبر عارف ضمن تبریک ماه مبارک رمضان  گفت:كارگاه تفسير سوره حجرات ويژه اساتيد و كاركنان از اول ماه مبارک رمضان درمسجد امام علی (ع) آغازشده است و تا پایان ماه مبارک ادامه دارد.
عارف افزود: شرکت کنندها دراین مراسم معنوی علاوه بر کسب فیض ازمحفل قرآنی هر روز درپایان بر نامه قبوردوشهید گم نام  را که درجوارمسجد امام علی (ع) دانشگاه آرام گرفته اند و با نثارفاتحه وادای احترام زیارت می نمایند.
عارف با تشریح ویژه برنامه های ماه رمضان گفت:برنامه متنوعی ازجمله بر گزاری مسابقه فرهنگی شامل داستان نویسی، وبلا گ نویسی ،خط، نقاشی ، کتابخوانی ،آموزش تصحیح قرائت نمازوبرگزاری جشن تگلیف فرزندان کارکنان واستادان ،برنامه حفظ قرآن بازدید از آسایشگاه معلولین بهزیستی و توزیع  کتب وجزوات فرهنگی  درایام ماه مبارک صورت می گیرد.
وی در پایان از حضور حداکثری کا کنان در برنامه های فرهنگی قرآنی  دانشگاه تقدیر وتشکرکرد.