مراسم غبار روبی مسجد امام علی( ع )واحد کازرون
Posted on خرداد 16, 1395 14:35

دراستانه ماه پرفیض رمضان مراسم غبار روبی مسجد امام علی( ع )واحد کازرون باحضور ریاست واحد وجمعی ازدانشجویان انجام شد.

مراسم غبار روبی مسجد امام علی( ع )واحد کازرون

 دراستانه ماه پرفیض رمضان مراسم غبار روبی مسجد امام علی( ع )واحد کازرون باحضور ریاست واحد وجمعی ازدانشجویان انجام شد.

به گزارش خبر نگارخبرگزاری آنا، دکتر سعید خاتم ساز رئیس واحدکازرون با نزدیک شدن ماه مبارک رمضان به همراه معاونین ، مدیران فرهنگی وجمعی ازدانشجویان در مراسم غبارروبی مسجد شرکت نموده و باگردگیری داخل مسجد، محیط را برای استقبال از ماه پر فیض رمضان آماده کردند.

در این برنامه معنوی دکترخاتم سازاظهارکرد:گسترش فعالیت های قرآنی بهترین کار فرهنگی برای تعمیق باورهای دینی و اسلامی دراین ماه است.

درادامه دکترعاف معاون فرهنگی واحد کازرون ضمن تشکرازحضوردانشجویان درمسجد دانشگاه گفت:درطول ماه مبارک برنامه های فرهنگی وقرآنی زیادی دراین مسجد برگزارمی گردد ازجمله بر گزاری کارگاه آموزشی تفسیر سوره حجرات ویژه استادان ،کارکنان ودانشجویان، برپایی جشن تکلیف فرزندان کارکنان واستادان و مسابقات هنری شامل خط،نقاشی داستان نویسی باموضوع ماه مبارک رمضان واین از برکات این ماه است.که بتوانیم بهره کافی را ببریم.