« اردوي علمی ،عملی دانشجويان گروه باستان‏شناسي واحد كازرون »
Posted on دی 20, 1391 10:50
« اردوي علمی ،عملی دانشجويان گروه باستان‏شناسي واحد كازرون »

 

دانشجویان گروه باستان شناسی واحد کازرون طی اردویی دوهفته ای  از آثار باستاني استانهاي مختلف كشور بازديد نمودند.

 به گزارش خبر نگار خبرگزاري آنا: مسئول اجرايي اين اردو گفت: با هدف و آموزش برخي از دروس عملي اين گروه كه به سرپرستي سركارخانم دكتر درويشي عضو هيأت‏علمي گروه باستان‏شناسي واحد كازرون از سايت‏هاي باستاني و موزه‏هاي مختلف در استانهاي فارس، تهران، لرستان و خوزشتان ديدن و آموخته‏هاي خود را به صورت عملي انجام دادند.

اكبرآوري مسئول اجرائی اردو اظهارداشت: اين اردو با هدف آشنايي بيشتر دانشجويان به اخرين دستاوردهاي علمي در زمينه‏هاي مستندنگاري آثارهاي باستاني و موزه هاو همچنين طريقه حفظ و نگهداري اشياء باستاني طراحي و طبقه‏بندي سفال ودیگر دستاوردهاي علمي تحقيقاتي این رشته بوده است.