پذیرش دانشجو دوره کارشناسی بدون کنکور در واحد کازرون
Posted on دی 17, 1391 13:02
پذیرش دانشجو دوره کارشناسی بدون کنکور در واحد کازرون
 

 

دانشگاه آراد اسلامی واحد کازرون برای ترم بهمن ماه امسال درکلیه رشته های فنی مهندسی ،علوم پایه ،علوم انسانی ومهندسی کشاورزی دانشجو بدون کنکور می پذیرد.

   

کد رشته/محل

رشته و گرایش

محل دانشگاهی

جنسیت

بومی

مجموعه آموزشی

4175

باستان شناسي

واحد كازرون

زن و مرد

 

مجموعه سه - گروه علوم انسانی

4173

دبيري الهيات ومعارف اسلامي

واحد كازرون

زن و مرد

 

مجموعه سه - گروه علوم انسانی

8851

زيست شناسي سلولي ومولكولي-ژنتيك

واحد كازرون

زن و مرد

 

مجموعه دو - گروه علوم تجربی، کشاورزی و دامپزشکی

4168

زيست شناسي سلولي ومولكولي-ميكروبيولوژي

واحد كازرون

زن و مرد

 

مجموعه دو - گروه علوم تجربی، کشاورزی و دامپزشکی

4169

زيست شناسي-علوم جانوري

واحد كازرون

زن و مرد

 

مجموعه دو - گروه علوم تجربی، کشاورزی و دامپزشکی

4170

شيمي-كاربردي

واحد كازرون

زن و مرد

 

مجموعه دو - گروه علوم تجربی، کشاورزی و دامپزشکی

4177

مترجمي زبان انگليسي

واحد كازرون

زن و مرد

 

مجموعه پنج - گروه زبانهای خارجه

4176

مديريت دولتي

واحد كازرون

زن و مرد

 

مجموعه چهار - گروه علوم انسانی

4165

مهندسي برق - سيستمهاي ديجيتال

واحد كازرون

زن و مرد

 

مجموعه یک - گروه ریاضی و فنی مهندسی

4163

مهندسي برق-الكترونيك

واحد كازرون

زن و مرد

 

مجموعه یک - گروه ریاضی و فنی مهندسی

4161

مهندسي برق-قدرت

واحد كازرون

زن و مرد

 

مجموعه یک - گروه ریاضی و فنی مهندسی

4164

مهندسي برق-كنترل

واحد كازرون

زن و مرد

 

مجموعه یک - گروه ریاضی و فنی مهندسی

4162

مهندسي برق-مخابرات

واحد كازرون

زن و مرد

 

مجموعه یک - گروه ریاضی و فنی مهندسی

4158

مهندسي رباتيك

واحد كازرون

زن و مرد

 

مجموعه یک - گروه ریاضی و فنی مهندسی

4166

مهندسي عمران

واحد كازرون

زن و مرد

 

مجموعه یک - گروه ریاضی و فنی مهندسی

4159

مهندسي كامپيوتر-نرم افزار

واحد كازرون

زن و مرد

 

مجموعه یک - گروه ریاضی و فنی مهندسی

4171

مهندسي كشاورزي-علوم وصنايع غذايي

واحد كازرون

زن و مرد

 

مجموعه دو - گروه علوم تجربی، کشاورزی و دامپزشکی

4167

مهندسي معماري

واحد كازرون

زن و مرد

 

مجموعه یک - گروه ریاضی و فنی مهندسی

4172

مهندسي منابع طبيعي-شيلات گرايش تكثير و پرورش آبزيان

واحد كازرون

زن و مرد

 

مجموعه دو - گروه علوم تجربی، کشاورزی و دامپزشکی