قبولی 24 نفراز دانشجویان پزشکی واحد کازرون در دوره دستیاری
Posted on شهریور 25, 1394 12:57

معاون آموزشی واحد کازرون ار موفقیت و قبولی درخشان 24 نفر از دانشجویان رشته پزشکی دانشگاهآزاداسلامی واحد کازرون در دوره دستیاری سال تحصیلی 95-94 خبر داد.


قبولی 24 نفراز دانشجویان پزشکی واحد کازرون در دوره دستیاری

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون از موفقیت و قبولی درخشان 24 نفر از دانشجویان رشته پزشکی دانشگاهآزاداسلامی واحد کازرون در دوره دستیاری سال تحصیلی 95-94 خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، دکتر مختار مختاری درخشش دانشجویان رشته پزشکی واحد کازرون در دوره تخصصی دستیاری را نشان از جدیت و همت والای آنان و همچنین استادان و مسئولان واحد به ویژه تلاش و حمایت‌های حوزه معاونت علوم پزشکی دانشگاهآزاد اسلامی دانست.

معاون آموزشی واحد کازرون افزود: این گام علمی که موجبات پیشرفت و توسعه جامعه پزشکی را به همراه دارد مایه افتخار و مباهات دانشگاهآزاد اسلامی واحد کازرون است که مردم عزیز ما همه ساله شاهد روند کیفی و کمی در حوزه پزشکی این واحد هستند.

این استاد دانشگاه با تبریک و تهنیت به دانشجویان و خانواده گرامی آنان توفیق روزافزون این عزیزان را در خدمت به میهن اسلامی خواستار شد.

مختاری گفت: دانشجویان پزشکی واحد کازرون در رشته‌های نوروسرجری یک نفر، پوست یک نفر، در رشته زنان 5 نفر، در رشته جراحی دو نفر، در رشته روانپزشکی یک نفر، در رشته طب فیزیکی و توان بخشی یک نفر، در رشته بیهوشی 4 نفر- رادیولوژی یک نفر، گوش حلق و بینی یک نفر، رایوتراپی یک نفر، طب اورژانس 3 نفر، اورژانس یک نفر، اطفال یک نفر، ارتوپدی یک نفر در دانشگاه‌های علوم پزشکی شیراز، تهران، اصفهان، اهواز، یزد و یاسوج پذیرفته شدند

. اسامی پذیرفته گان در ررشته های فوق به شرح ذیل می باشد.

- دکتر خشایار بازیاری                          نوروسرجری                                دانشگاه علوم پزشکی شیراز

2- دکتر هدیه تاج الدینی                     پوست                                          دانشگاه علوم پزشکی شیراز

3- دکتر زهرا امیری                             زنان                                             دانشگاه علوم  پزشکی شیراز

4- دکتر شیما بهرامی کشکولی            زنان                                             دانشگاه علوم پزشکی شیراز

5- دکتر مهوش علیرحیمی                  زنان                                             دانشگاه علوم پزشکی شیراز

6- دکتر مهسارازقی                             زنان                                             دانشگاه علوم پزشکی شیراز

7- دکتر حسین اسفندیاری                  جراحی                                        دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

8- دکتر محمد کاتبی جهرمی              جراحی                                        دانشگاه علوم پزشکی شیراز

9- دکتر مینا سفیدفرد جهرمی            روان پزشکی                               دانشگاه علوم پزشکی شیراز

10- دکتر شاهین راسخ                         توان بخشی                                 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

11- دکتر سوسن بابایی                          بیهوشی                                       دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

12- دکتر الهام راستگو                         رادیولوژی                                    دانشگاه علوم پزشکی شیراز

13- دکتر نازنین حاجی زاده                  زنان                                             دانشگاه علوم پزشکی تهران

14- دکتر محسن بهادر                         گوش حلق و بینی                        دانشگاه علوم پزشکی شیراز

15- دکتر منیره جلوداری                     رادیو تراپی                                  دانشگاه علوم پزشکی شیراز

16- دکتر فاطمه تواضع                         اورژانس                                       دانشگاه علوم پزشکی شیراز

17- دکتر راضیه همایون                       بیهوشی                                       دانشگاه علوم پزشکی شیراز

18- دکتر نرگس علیزاده                      بیهوشی                                       دانشگاه علوم پزشکی شیراز

19- دکتر مهسا جمالی                          طب اورژانش                                دانشگاه علوم پزشکی شیراز

20- دکتر محسن شمس                        اورژانس                                       دانشگاه علوم پزشکی اهواز

21- دکتر داریوش دولت علی زاده        ارتوپدی                                      دانشگاه علوم پزشکی یزد

22- دکتر امین شاکری                         بیهوشی                                       دانشگاه علوم پزشکی شیراز

23- دکتر لیلا جوهری                          اطفال                                           دانشگاه علوم پزشکی تهران

24- دکتر علی مختاری