رئیس واحد کازرون در بازدیدازمحل برگزاری امتحانات پایان ترم تصریح کرد:فضای امتحانات باید به دور از استرس و با نظم و آرامش همراه باشد
Posted on خرداد 17, 1394 10:38

دکترسیاوش شریفی رئیس واحد در اولین روز برگزاری امتحانات پایان ترم 94-93 از چند حوزه امتحانی واحد کازرون بازدید بعمل آورد.


رئیس واحد کازرون در بازدیدازمحل برگزاری امتحانات پایان ترم تصریح کرد:فضای امتحانات باید به دور از استرس و با نظم و آرامش همراه باشد

دکترسیاوش شریفی رئیس واحد در اولین روز برگزاری امتحانات پایان ترم 94-93 از چند حوزه امتحانی واحد کازرون بازدید بعمل آورد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري آنا رئیس واحد کازرون طی بازدیدی از محل برگزاری امتحانات از جمله حوزه های امتحانی دانشکده پزشکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشکده علومپایه و دانشکده علومانسانی گفت: با توجه به فصل گرما درتمامی حوزه ها ی امتحانی سیستم سرمایشی باید در حد مناسب ولازم وجود داشته باشد وتمرکزدانشجو نبایدتحت تأثیرمشکلات حاشیه ای قرارگیرد.

شريفي افزود فضای امتحانات باید به دور از استرس و اضطراب و با نظم و آرامش همراه باشد تا دانشجو بتواند بخوبی حاصل زحمات خود را در طول یک ترم بدست آورد.

رئیس واحد کازرون با تأکید بر صحت و سلامی و دقت در امتحانات گفت:دانشجویان باید در ایجاد فضای رقابت و امتحانات سالم به عوامل برگزاری امتحانات کمک کنند و در راستای کسب نمره فقط ازآموختههای خود بهره گیرند.