مسئول گزینش دانشگاه‎آزاداسلامی کازرون معرفی شد
Posted on خرداد 11, 1394 10:55

طی جلسهای با حضور دکترسیاوش شریفی رئیس واحد کازرون و سام باقرپور مدیرگزینش دانشگاههای آزاد استان فارس سیدمحمدصادق منصورزاده بعنوان رابط دفتر مرکزی و مسئول گزینش واحد کازرون معرفی شد.


مسئول گزینش دانشگاه‎آزاداسلامی کازرون معرفی شد

طی جلسهای با حضور دکترسیاوش شریفی رئیس واحد کازرون و سام باقرپور مدیرگزینش دانشگاههای آزاد استان فارس سیدمحمدصادق منصورزاده بعنوان رابط دفتر مرکزی و مسئول گزینش واحد کازرون معرفی شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري آنا،رئیس واحد کازرون با تبریک ایام شعبانیه و آرزوی موفقیت برای مسئول جدید گزینش واحد کازرون از زحمات هدایت رستمی مسئول سابق گزینش تقدیر و تشکر کرد.

شریفی با بیان اینکه نقش گزینش درایجاد سلامت و عدم سلامت ادارات و سازمانها بسیار مهم وتاثیرگذار است گفت: اگر در تحقیقات و پاسخگویی به استعلام گزینش مرکزی و یا سازمانها و ادارات دقت لازم صورت نگیرد و از روی آگاهی نباشد این سهل انگاری موجب جذب نیروی نا لایق در آن سازمان میشود و سالها آن اداره و سازمان متحمل خسارت این خطا میشود.

وی با اشاره به اینکه امروز تمام نیروهایی که در ادارات جذب واستخدام میشوند از تحصیل کردههای دانشگاهها میباشند ،اظهار کرد: گزینش دانشگاهها با صداقت و تحقیق کامل پاسخگو باشند زیرا برای جذب نیرو فیلتر اول گزینش دانشگاهها و مراکز آموزشی محل تحصیل افراد است، لذا باید با شناخت کامل و اطلاعات صحیح به استعلام هاپاسخ داده شود.

 سپس باقرپور مدیر گزینش دانشگاههای استان فارس با تأکید بر رعایت موازین مربوط به گزینش و حفظ آبروی افراد خواهان دقت بیشتر در امرگزینش در سطح دانشگاه شدند.

درپایان حکم سیدمحمدصادق منصورزاده باحضور ریاست واحد و توسط باقرپور ابلاغ گردید و از زحمات رستمی تقدیر و تشکر بعمل آمد.