کسب رتبه نخست جشنواره جایزه ادبی دانشجویی در دانشگاه اهوازتوسط عضو هیات علمی کازرون
Posted on خرداد 05, 1394 09:41

 دکتر فرحناز حمزه عضو هیأت علمی گروه شیمی واحد کازرون رتبه ی اول نخستین جشنواره جایزه ادبی دانشجویی سراسری در دانشگاه شهید چمران اهوازرا کسب نمود.


کسب رتبه نخست جشنواره جایزه ادبی دانشجویی در دانشگاه اهوازتوسط عضو هیات علمی کازرون

 دکتر فرحناز حمزه عضو هیأت علمی گروه شیمی واحد کازرون رتبه ی اول نخستین جشنواره جایزه ادبی دانشجویی سراسری در دانشگاه شهید چمران اهوازرا کسب نمود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، نخستین جایزه ادبی با 800 اثر در دو بخش شعر و داستان نویسی از 80 دانشگاه سراسرکشور در دانشگاه شهید جمران اهوازآغاز شدو فرحناز حمزه عضوهیات علمی واحدکازرون با درخشش خوب توانست دیپلم افتخار رتبه ی نخست این دوره را به خود اختصاص دهد.

عضو هیات علمی واحدکازرون درسال 93 دارای چندین افتخارملی در زمینه شعرازجمله با حضوردرکنگره سراسری شعر شهدای دانشجو و طلبه که با شرکت 1100 شاعراز نقاط مختلف میهن اسلامی درشهرملایر برگزارشده بود توانست رتبه سوم آن کنگره را بدست آورد.
عضو هیات علمی کازرون با شرکت درکنگره سراسری شهدای دانشجو دراستان اصفهان که با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران وبا موضوع دفاع مقدس برگزار شد موفق به دریافت مقام سوم کنگره شد.

فرحناز حمزه همچنین درجشنوراه سراسری شعر ایران زمین که دروصف وطن و پرچم ایران درتهران بر گزار شد شرکت نمود و مورد تقدیر قرار گرفت.

دکتر حمزه در سال94 حائز رتبه ی نخست جایزه ادبی دانشجویی سراسری دردانشگاه شهید چمران اهواز شد .