بازديد مسئول منابع انسانی بسیج اساتید کشور ازکانون بسیج واحدکازرون
Posted on آبان 28, 1393 13:30


دکتر نصیری مسئول منابعانسانی بسیج اساتیدکشوربه همراه جانشین رئیس مرکز اساتید فارس از بسیج اساتید واحد کازرون بازدید بعمل آورد و ازعملکرد، برنامهریزی و محیط فیزیکی کانون بسیج بازدید بعمل آورد .

به گزارش خبرنگار خبرگزاري آنا از كازرون ، مسئول منابع انسانی  بسیج در جریان بازدید از واحد کازرون و بازدید از فضای دفتر و امکانات بسیج اساتید  با اشاره به عملکرد مطلوب این کانون از مسئولین بسیج اساتید تقدیر و از حمایتهای بی دریغ مدیریت دانشگاه در راستای توسعه و گسترش بسیج اساتید تشکر وقدردانی کرد.

در این بازدید که جانشین رئیس مرکز اساتید فارس حضور داشت فعالیتهای کازرون  را مورد ارز یابی قرار داد وگفت : واحد کازرون را میتوان بعنوان الگویی برای دیگر واحدهای دانشگاهی در نظر گرفت تا مسئولین دیگر دانشگاهها مانند کازرون به فضا ، امکانات  وبرنامه ریزی لازم مجهز و فعالیتهای خود را در اسرع وقت ارتقا دهند.