جلسه هم اندیشی بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
Posted on آبان 28, 1393 13:29

 

جلسه هم اندیشی بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون  باحضور جمع کثیری از اساتید با موضوع راهکارهای تعمیق فرهنگ دین در دانشگاها با سخنرانی دکتر محمودیان مسئول دفترنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاههای فارس بر گزار شد.

 به گزارش خبر نگار خبر گزاری آنا ،دکتر سیاوش شریفی رئیس واحد کازرون ضمن خیر مقدم  وتقدیرازحضور دکترمحمودیان در جلسات بسیج اساتید این واحددانشگاهی ونیز تشکرازشرکت فعال وگسترده اعضای این کانون درتمامی جلسات که در ساعات غیر اداری بر گزار می گردد ،اظهارکرد:این جلسات در راستای افزدن سطح علمی واطلاعات مسائل روز وتعاملات فکری بیشتربرگزار می گردد.

 درادامه دکترمحمودیان مدرس این جلسه در رابطه با موضوع راهکارهای تعمیق فرهنگ دین با بیان اینکه اساتیدباید ابتدا در راستای حفظ شان ومنزلت وجایگاه اچتماعی خود گام بردارند افزود: اساتید بایدبا اخلاق ،رفتار وگفتارمناسب در جذب حد اکثری دانشجو تلاش نمایند.

 رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام  معظم رهبری دردانشگاههای فارس اظهارداشت : استادان باید آنچه را که خودشان میگویند به آن عمل کنند تابتواننددر رفتارکار کنان ودانشجویان موثر واقع شوندو امید واریم همه ما و مدرسین دانشگاهی آن طوری رفتار کنیم که مدنظر مقام معظم رهبری است .

در ادامه فرماندار: گفت:آنچه دشمنان اسلام  وانقلاب میخواهند در یک جمله تضعیف دین و باورهای دینی است و آنچه ما باید در مقابل دشمن انجام دهیم تقویت دین و باورهای دینی باشد و امروز هدف از تشکیل گروه داعش این است که اسلام را چهرهای خشن وجنگ طلب به دنیا معرفی کنند.

وی افزود:دیروز دشمنان ما در جبههها با جنگ سخت و سلاح نظامی با ما مقابله می کردند اما امروز از راه دیگری قلمهای اساتید دانشگاهها وارد می شوندو ما باید درمقابله با جنگ نرم از نقطهنظرات اساتید استفاده نمائیم.  در پایان دکترمحمودیان به سؤالات حاضرین در جلسه پاسخ دادند .