شعرخوانی قاسم صرافان شاعر كازروني برای حر
Posted on آبان 07, 1393 08:28

شعرخوانی قاسم صرافان شاعر كازروني برای حر

قاسم صرافان شاعر كازروني در سروده‌ای به حس و حال حر در زمان پذیرش توبه‌اش از طرف امام حسین(ع) پرداخته است. 

سوارِ گمشده را از میان راه گرفتی - چه ساده صید خودت را به یک نگاه گرفتی

کسی قسم به نگاهت که بی پناه نماند - چنین که مثل منی را تو در پناه گرفتی

چنان به سینه فشردی مرا که جز تو اگر بود - حسین فاطمه! می‌گفتم اشتباه گرفتی

من آمدم که تو را با سپاه و تیغ بگیرم  - مرا به تیر نگاهی تو بی سپاه گرفتی

چگونه آب نگردم که دست یخ‌زده‌ام را - دویدی و نرسیده به خیمه‌گاه گرفتی

چنان تبسم گرمی نشانده‌ای به لبانت - که از دل نگرانم مجال آه گرفتی

رسید خون سرم تا به دستمال سفیدت - تو شرم را هم از این صورت سیاه گرفتی