در شورای فرهنگی تأکید شد:برگزاری مراسم عزاداری سیدالشهداء (ع) با مشارکت وحضورحداکثری دانشجویان انجام شود
Posted on آبان 07, 1393 07:50


شوراي فرهنگي دانشگاهآزاداسلامی واحد کازرون با ریاست دکترشریفی و اعضای شورا در محل اتاق ریاست واحد برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري آنا: دکترسیاوش شریفی رئیس واحد کازرون ضمن تسلیت ماه محرم گفت: برنامههای فرهنگی ویژه دهههای محرم و صفر بطور گسترده و با حضور و مشارکت حداکثری جمعیت دانشجویی در محیط دانشگاه برگزار گردد.

در این جلسه مصوب شد علاوه بر اجرای مراسمهای عزاداری، سخنرانی، سینهزنی، مداحی برپایی خیمه و تعزیهخوانی،در خوابگاههای دانشجویی برنامههای مذهبی و فرهنگی متناسب انجام شود.

یکی دیگر از مصوبات این جلسه دعوت از کلیه دانشجویان ورودی 93 به صرف ناهار در دهه دو م محرم از سفره امامحسین(ع) و اجرای برنامههای ویژه برای آنان بوده است .