چاپ کتاب زبان تخصصی پزشکی توسط دو نفراز اعضای هیئت علمی واحد کازرون
Posted on آبان 03, 1393 11:55

چاپ کتاب زبان تخصصی پزشکی توسط دو نفراز اعضای هیئت علمی واحد کازرون

کتاب تخصصی English For health Professionals توسط حسن خواجهئی و علیرضا شاکرمی از اعضای هیأتعلمی گروه زبان انگلیسی واحد کازرون در مهر 1393 به چاپ رسید.

 به گزارش خبر نگار خبر گزاری آنا ،مطالب کتاب English For health Professionals شامل خواندن متون تخصصی، تقویت واژگان، ترمینولوژی و همچنین تقویت گوش دادن به گفت و شنودهای پزشکی(ضبط شده بر روی CD ) میباشد.