درخشش تیم ورزشی بسکتبال وآمادگی جسمانی خواهران دانشکده سما کازرون
Posted on اردیبهشت 03, 1393 19:13
درخشش تیم ورزشی بسکتبال  وآمادگی جسمانی خواهران دانشکده سما کازرون

  • هفته گذشته مسابقات منطقه ای بسکتبال  وآمادگی جسمانی خواهران با شرکت چند تیم درشهرستان لارستان بر گزارشد.
  • به گزارش روابط عمومی دانشکده فنی و حرفه ای  سما واحد کازرون پس از انجام چند بازی ورقابت های ورزشی بین تیم های شر کت کننده در هر دو رشته دانشکده سما کازرون موفق به کسب مقام دوم این دوره از مسابقات گردیدند.
  • مدیریت وپرسنل سما کازرون ضمن تبریک به این تیم ها خواهان موفقیت آنها در سطوح بالاتر شدند.