جلسه شوراي اداري دانشگاه‎آزاداسلامي واحد كازرون
Posted on دی 14, 1392 14:45
جلسه شوراي اداري دانشگاه‎آزاداسلامي واحد كازرون

 

جلسه شوراي اداري دانشگاه آزاد اسلامی واحدکازرون با حضور هيأترئيسه و كاركنان در سالن اجتماعات دانشگاه  برگزار شد.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاري آنا: حجتالاسلام  بينا رئيس دفتر فرهنگ اسلامي واحد كازرون پيرامون ماه صفر و نكات مثبت و منفي اين ماه بياناتي را ايراد نمودند.

رئيس دفتر فرهنگ اسلامي با بيان اينكه ماه صفر ماه سنگيني است اظهار داشت: در ماه صفرجهت رفع بلاباید صدقه داد و با دادن صدقه و متوسل شدن به ائمه اطهار از بروز بلایات و حوادث پيشگيري كرد.

 وي با اشاره به اهميت ماه صفر گفت: پيامبر گرامي اسلام فرموده هر كس خبر پایان  ماه صفروآغاز ربیع الاول را خبر دهد بهشت بر او واجب ميشود و اين نشان از سنگيني ماه بوده است.

در ادامه دكترسياوش شريفي رئيس واحد كازرون از تكميل شدن پرورژه بيمارستان 96 تختخوابي اين واحد دانشگاهي در سال جاري خبر داد،و گفت: كار ساختماني دانشگاه رو به اتمام است و تا دو ماه آينده اين پروژه به لحاظ فيزيكي به اتما م ميرسد.

شريفي با بيان اينكه در آينده نزديك كار محوطهسازي بيمارستان را بايد شروع می نمائیم اظهارداشت: بایاری خداوند در نيمه اول سال 93 بخشهايي از بیمارستان به بهرهبرداري ميرسد و علاوه بر برطرف شدن مشكلات آموزشي دانشجويان پيراپزشكي این دانشگاه بخشي از مشكلات درماني مردم نیزدر این بیمارستان برطرف خواهد شد.

رئيس واحد كازرون ضمن تشكر از مسئولين شهرستان به ويژه امامجمعه و نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي خواهان حمايت آنان در راستاي اخذ قرارداد با سازمان تأميناجتماعي جهت تحت پوشش قرار دادن اين بيمارستان براي ارائه خدمات درماني بهتر و بيشتر به مردم منطقه و شهرستان شدند.

دكترشريفي در ادامه گفت: کار کنان دانشگاه می توانند از اين بيمارستان ديدن واز نزديك شاهد روند و پيشرفت آن قرار گيرند.

در ادامه اين جلسه عليرضا زادافشارمديراموراداري دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون گزارشي از عملكرد خود در حوزه اموراداری وهمچنین نحوه اجرای سازمان کارجدیدواحد را ارائه نمودند.

 وي با بيان اينكه ازسالها پیش تا کنون هیچگونه تجدید نظری درسازمان کارواحد صورت نگرفته وچارت قبلی دارای اشکالات زیادی بوده است گفت : به لطف خداوند وهمت تمام حوزه های دانشگاه وحمایت هیات ریسه توانستیم سازمان کار جدید (چارت)رابا توجه به نیروی انسانی موجود وبا در نظر گرفتن شرایط آینده دانشگاه تهيه، تنظيم و تصويب نمائیم .

مدير اداري واحد كازرون درادامه جلسه اظها داشت: در اجرای چارت جدید مشکلاتی هم داشتیم زیرا تأمين نيروی انسانی دانشگاه که از 20 سال قبل انجام شده قطعآ با نياز امروز دانشگاه همخوانی ندارد و مشكلاتي هم وجود داشته كه باکمک و راهنمايي صميمانه سازمانمركزي و دبيرخانه منطقه یک در راستای بر طرف شده است و مشکلات چارت جدید نسبت به گذشته دارای مشکلات بسیار کمتری می باشد  وجادارد ازدفتر تشکیلات وبهبود روشهای سازمان ودبیر خانه منطقه تشکر وقدردانی کنم.سئولات صنفی کار کنان از هیئت رئیسه پیان بخش جلسه شورای اداری بود.