ورود شنبه ، 31 اردیبهشت ، 1401
حداقل
پیوندهاحداقل
دفتر ریاست
 
  • نام : حمید
  • نام خانوادگی : ماندنی پور
  • سمت : رئیس دفتر ریاست
  • تحصیلات : کارشناسی
  • مرتبه علمی : 
  • رشته تحصیلی: حقوق
  • محل اخذ مدرک :
  • تلفن تماس : 42239933-071
  • پست الکترونیک :kaudabir@yahoo.com
   
              


دی ان ان