ورود شنبه ، 31 اردیبهشت ، 1401
حداقل
پیوندهاحداقل
حراست
  • نام : هدایت
  • نام خانوادگی : رستمی                           
  • سمت : مدیر حراست 
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • مرتبه علمی : مربی
  • رشته تحصیلی: فلسفه تعلیم و تربیت
  • محل اخذ مدرک : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
  • تلفن تماس : 42239933-071
  • پست الکترونیک :
 
                   
دی ان ان