ورود شنبه ، 31 اردیبهشت ، 1401
حداقل
پیوندهاحداقل
معاونت پژوهشی
 
 • نام : محمد حسین
 • نام خانوادگی : مرحمتی زاده
 • سمت : معاون پژوهشی
 • تحصیلات : دکتری تخصصی
 • رشته تحصیلی: دامپزشکی
 •  محل اخذ مدرک : علوم و تحقیقات تهران
 •  مرتبه علمی : استادیار
 •  تلفن تماس : 42239933-071
 •  پست الکترونیک :
 •  

  دی ان ان