ورود شنبه ، 31 اردیبهشت ، 1401
حداقل
پیوندهاحداقل
دفتر پژوهشی
  • نام : علیرضا
  • نام خانوادگی :قاسمی زاد
  • سمت : مدیر پژوهشی
  • تحصیلات : دکترای تخصصی
  • مرتبه علمی : استاد یار
  • رشته تحصیلی:مدیریت آموزش عالی
  • محل اخذ مدرک :
  • تلفن تماس : 40-2243930-0721
  • پست الکترونیک :
دی ان ان