ورود یکشنبه ، 1 خرداد ، 1401
حداقل
پیوندهاحداقل
امور آزمایشگاه و کارگاه
 • نام : غلامرضا
 • نام خانوادگی : آگاه
 • سمت : مسئول کارگاهها
 • تحصیلات : مهندسی برق
 • مرتبه علمی :
 • رشته تحصیلی: برق
 • محل اخذ مدرک :
 • تلفن تماس : 40-2243930-0721
 • پست الکترونیک :
 
 • نام : جمیله
 • نام خانوادگی : پیکر
 • سمت : مسئول آزمایشگاهها 
 • تحصیلات : کارشناس
 • مرتبه علمی : 
 • رشته تحصیلی: 
 • محل اخذ مدرک :
 • تلفن تماس : 40-2243930-0721
 • پست الکترونیک :

دی ان ان