ورود شنبه ، 31 اردیبهشت ، 1401
حداقل
پیوندهاحداقل
معاونت علوم پزشکی
  • نام :مختار
  • نام خانوادگی : مختاری
  • سمت : سرپرست معاونت علوم پزشکی واحد
  • تحصیلات : دکترای تخصصی
  •  مرتبه علمی : استاد
  • رشته تحصیلی:زیست شناسی-فیزیولوژی
  • محل اخذ مدرک :علوم و تحقیقات تهران
  • تلفن تماس : 42239933-071
  • پست الکترونیک :m.mokhtari246@yahoo.com
  • رزومه:CV
دی ان ان