ورود شنبه ، 31 اردیبهشت ، 1401
حداقل
پیوندهاحداقل
معاونت اداری و مالی

 

  • نام : احد
  • نام خانوادگی : علیایی
  • سمت : معاونت توسعه مدیریت و منابع
  • تحصیلات : دکترای
  • مرتبه علمی : استاد یار
  • رشته تحصیلی: دکترای تخصصی دامپزشکی
  • محل اخذ مدرک: علوم تحقیقات تهران
  • تلفن تماس : 42239933-071
  • پست الکترونیک :reyasat@kau.ac.ir

 

 

دی ان ان