ورود یکشنبه ، 1 خرداد ، 1401
حداقل
پیوندهاحداقل
صندوق رفاه
  • نام :
  • نام خانوادگی :
  • سمت : رییس صندوق رفاه دانشجویی
  • تحصیلات : کارشناسی
  • مرتبه علمی : -
  • رشته تحصیلی: حسابداری
  • محل اخذ مدرک :
  • تلفن تماس : 40-2243930-0721
  • پست الکترونیک : s-refah@kau.ac.ir
دی ان ان