ورود شنبه ، 31 اردیبهشت ، 1401
حداقل
پیوندهاحداقل
امور مالی
 • نام : علی
 • نام خانوادگی : عباسی
 • سمت : مدیر امور مالی
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد حسابداری
 • مرتبه علمی : -
 • رشته تحصیلی: حسابداری
 • محل اخذ مدرک : 
 • تلفن تماس : 40-2243930-0714
 • پست الکترونیک :
 •  
                     
  دی ان ان