ورود یکشنبه ، 1 خرداد ، 1401
حداقل
پیوندهاحداقل
امور اداری
نام : محمدرضا
نام خانوادگی:یزدانی 
سمت : مدیر امور اداری
تحصیلات : کارشناسی 
مرتبه علمی : -
رشته تحصیلی: معارف اسلامی
محل اخذ مدرک :
تلفن تماس : 2239933-0721
پست الکترونیک : 
                      

 


دی ان ان