ورود ﺳﻪشنبه ، 4 آبان ، 1400
حداقل
پیوندهاحداقل
معاونت اداری و مالی

 

  • نام : محمدرضا
  • نام خانوادگی : دالوند
  • سمت : معاونت مالی اداری
  • تحصیلات : دکترای
  • مرتبه علمی : استاد یار
  • رشته تحصیلی:مدیریت بازرگانی
  • محل اخذ مدرک :
  • تلفن تماس : 42239933-071
  • پست الکترونیک :reyasat@kau.ac.ir

 

 

دی ان ان