ورود شنبه ، 31 اردیبهشت ، 1401
حداقل
پیوندهاحداقل
دفتر امور آموزشی
 
  • نام : حسن
  • نام خانوادگی : عباسی
  • سمت : مدیر آموزش
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • مرتبه علمی :
  • رشته تحصیلی: تربیت بدنی
  • محل اخذ مدرک : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
  • تلفن تماس : 42239933-071
  • پست الکترونیک :
               
دی ان ان