ورود پنجشنبه ، 8 آبان ، 1399
حداقل
دانلود فایل
عنوان فایلتاریخفایل
فرمهای کمیته اخلاق پزشکی عمومی و غیر پزشکی(ارشد) جهت صدور کداخلاق1398/07/08 03:30 ق.ظ
اطلاعیه و فرمهای پژوهشگر برتر واحد سال 971397/09/10 03:30 ق.ظ
نحوه تدوین و نگارش پایان نامه پزشکی و مجوز اولیه دفاع1397/05/25 04:30 ق.ظ
تاییدیه آمار ارشد مدیریت جهت دفاع1397/03/09 04:30 ق.ظ
فرم تشويقي مقاله هيات علمي1395/10/22 03:30 ق.ظ
فرمهای ترفیع و پژوهانه اعضای هیات علمی 95/08/201395/08/08 03:30 ق.ظ
قابل توجه اساتید محترم در خصوص تشویقی مقالات1395/07/24 03:30 ق.ظ
فرمهاي دفاع از پايان نامه و پروپوزال1395/04/21 04:30 ق.ظ
فرم اعلام آمادگی دفاع رشته برق1395/04/13 04:30 ق.ظ
بخشنامه ماموریت اعضای هیات علمی1395/02/27 04:30 ق.ظ
بخشنامه تعیین تشویق و رکود علمی اعضای هیات علمی1395/02/27 04:30 ق.ظ
شیوه نامه پذیرش و استقرار هسته ها و مراکز رشد1395/02/22 04:30 ق.ظ
ابلاغ و راهنمایی تهیه و معرفی شرکتهای دانش بنیان1394/12/09 03:30 ق.ظ
بخشنامه حمایت ویژه از انتشار مجله های علمی1394/12/09 03:30 ق.ظ
دستورالعمل شرکتهای دانش بنیان1394/12/09 03:30 ق.ظ
فرم و بخشنامه جشنواره فرهیختگان تکمیل تا مورخ 94/12/151394/12/05 03:30 ق.ظ
شیوه نامه شرکت های دانش بنیان1394/11/19 03:30 ق.ظ
آئین نامه دانشجویان نمونه1394/11/17 03:30 ق.ظ
بخشنامه و آيين نامه طرحهاي برون و درون دانشگاهي1394/10/09 03:30 ق.ظ
آيين نامه و دستورالعمل برگزاري همايشها1394/10/09 03:30 ق.ظ
فرم اعلام آمادگي دفاع پايان نامه دانشكده فني مهندسي1394/09/24 03:30 ق.ظ
آيين نامه جديد طرح هاي پژوهشي جهت اعضاي هيات علمي 1394/07/12 03:30 ق.ظ
قابل توجه اعضاي هيات علمي رشته صنايع غذايي در خصوص ترجمه كتاب... Toxicants.1394/07/12 03:30 ق.ظ
فهرست نشريات نامعتبر و جعلي خارجي ارديبهشت 941394/02/28 04:30 ق.ظ
جديدترين نشريات نامعتبر اسفند 931394/01/19 04:30 ق.ظ
آيين نامه شركت هيات علمي در كارگاه داخلي و خارجي1394/01/18 04:30 ق.ظ
شيوه نامه اجراي طرح علوم پزشكي1394/01/18 04:30 ق.ظ
نمرات مقالات مربوط به پايان نامه1393/10/23 03:30 ق.ظ
فرم صفر و تعهداصالت طرح منشوراخلاق1393/09/05 03:30 ق.ظ
قرارداد طرح پژوهشي و فرم الف و ب1393/09/04 03:30 ق.ظ
بخشنامه آدرس دهي جديد مقالات و چگونگي تشويق مقالات1393/09/02 03:30 ق.ظ
فرم انتخاب موضوع سمینار کارشناسی ارشد1391/12/13 03:30 ق.ظ
آیین نامه شرکت در کارگاهها1391/06/30 04:30 ق.ظ
شیوه نامه تهیه گزارش نهایی1391/06/30 04:30 ق.ظ
فرم درخواست شرکت در کنفرانسهای خارجی 1391/06/30 04:30 ق.ظ
آیین نامه حمایت از اختراعات1391/06/30 04:30 ق.ظ
دی ان ان