ورود ﺳﻪشنبه ، 5 مرداد ، 1400
حداقل
پیوندهاعنوان اطلاعیهفایلتاریخبازدید 
شرایط چاپ و تشویقی کتاب در واحد کازرون1395/11/20 03:30 ق.ظ1953https://www.kau.ac.ir/اطلاع-رسانی/اطلاعیه-ها/Announcements/574/ID/1273
اطلاعیه و فرمهای پژوهانه و ترفیع و پژوهشگر برتر تا مورخ 95/08/201395/08/08 03:30 ق.ظ2021https://www.kau.ac.ir/اطلاع-رسانی/اطلاعیه-ها/Announcements/574/ID/1250
اطلاعیه نخبگان جهت تکمیل فرم و ارسال به دفتر پژوهشی1395/04/23 04:30 ق.ظ2074https://www.kau.ac.ir/اطلاع-رسانی/اطلاعیه-ها/Announcements/574/ID/1228
قابل توجه دانشجویان ارشد و دکتری جهت افزایش نمره پایان نامه1395/03/10 04:30 ق.ظ2110https://www.kau.ac.ir/اطلاع-رسانی/اطلاعیه-ها/Announcements/574/ID/1218
اعلام ترجمه كتاب 1394/09/05 03:30 ق.ظ2662https://www.kau.ac.ir/اطلاع-رسانی/اطلاعیه-ها/Announcements/574/ID/1146
شرايط جديد دريافت تشويقي و امتياز مقالات1394/08/24 03:30 ق.ظ2632https://www.kau.ac.ir/اطلاع-رسانی/اطلاعیه-ها/Announcements/574/ID/1145
بخشنامه مربوط به انتخاب پژوهشگر برتر سال 941394/07/18 03:30 ق.ظ2931https://www.kau.ac.ir/اطلاع-رسانی/اطلاعیه-ها/Announcements/574/ID/1139
منابع امتحان جامع علوم پایه1393/06/02 04:30 ق.ظ3656https://www.kau.ac.ir/اطلاع-رسانی/اطلاعیه-ها/Announcements/574/ID/304
ردیفنام خانوادگینامرشته تحصیلیمقطع تحصیلیمرتبه علمینوع استخدامدانشکدهCVسوابق پژوهشیعکس 
15حقدوستغلامعلیشیمی فیزیکدانشجودکترامربیبورسیهعلوم پایهبلهA-Files/cv-asatid/2058.pdf https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/890
19اسلامیالهامشیمی تجزیهدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم پایهخیر  https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/894
54باصری صالحیمجیدمیکروبیولوژیدکترای تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم پایهبلهA-Files/cv-asatid/267.pdf https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/928
65جوانمردیفرحناززیست شناسی علوم گیاهی دکترای تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم پایهخیر  https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/939
71مغنی باشی منصوریهمحمد مهدیژنتیک دکترا تخصصیاستادیارتمام وقتعلوم پایهبلهA-Files/cv-asatid/351.pdf https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/945
صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها   
عنوان فایلتاریخفایل
فرم مجوز دفاع کارشناسی ارشد1400/03/18 12:00 ق.ظ
فرمهای کمیته اخلاق پزشکی عمومی و غیر پزشکی(ارشد) جهت صدور کداخلاق1398/07/08 03:30 ق.ظ
اطلاعیه و فرمهای پژوهشگر برتر واحد سال 971397/09/10 03:30 ق.ظ
نحوه تدوین و نگارش پایان نامه پزشکی و مجوز اولیه دفاع1397/05/25 04:30 ق.ظ
تاییدیه آمار ارشد مدیریت جهت دفاع1397/03/09 04:30 ق.ظ
فرم تشويقي مقاله هيات علمي1395/10/22 03:30 ق.ظ
فرمهای ترفیع و پژوهانه اعضای هیات علمی 95/08/201395/08/08 03:30 ق.ظ
قابل توجه اساتید محترم در خصوص تشویقی مقالات1395/07/24 03:30 ق.ظ
فرمهاي دفاع از پايان نامه و پروپوزال1395/04/21 04:30 ق.ظ
فرم اعلام آمادگی دفاع رشته برق1395/04/13 04:30 ق.ظ

معرفی دانشکده علوم پایه ... 

دی ان ان