ورود یکشنبه ، 1 خرداد ، 1401
حداقل
پیوندهااطلاعیه مهم در خصوص حذف درس تنظیم خانواده و جمعیت (در بخش اطلاعیه)

دانلود فرمهای مربوط به بررسی صلاحیت اعضاء هیات علمی در بخش اطلاعیه ها   

 

اعلام لیست نشریات نامعتبر از سوی سازمان

مرکزی                دانلود

 

عنوان اطلاعیهفایلتاریخبازدید 
شرایط چاپ و تشویقی کتاب در واحد کازرون1395/11/20 03:30 ق.ظ2229https://www.kau.ac.ir/اطلاع-رسانی/اطلاعیه-ها/Announcements/574/ID/1273
اطلاعیه و فرمهای پژوهانه و ترفیع و پژوهشگر برتر تا مورخ 95/08/201395/08/08 03:30 ق.ظ2375https://www.kau.ac.ir/اطلاع-رسانی/اطلاعیه-ها/Announcements/574/ID/1250
اطلاعیه نخبگان جهت تکمیل فرم و ارسال به دفتر پژوهشی1395/04/23 04:30 ق.ظ2381https://www.kau.ac.ir/اطلاع-رسانی/اطلاعیه-ها/Announcements/574/ID/1228
قابل توجه دانشجویان ارشد و دکتری جهت افزایش نمره پایان نامه1395/03/10 04:30 ق.ظ2420https://www.kau.ac.ir/اطلاع-رسانی/اطلاعیه-ها/Announcements/574/ID/1218
اعلام ترجمه كتاب 1394/09/05 03:30 ق.ظ2966https://www.kau.ac.ir/اطلاع-رسانی/اطلاعیه-ها/Announcements/574/ID/1146
شرايط جديد دريافت تشويقي و امتياز مقالات1394/08/24 03:30 ق.ظ2967https://www.kau.ac.ir/اطلاع-رسانی/اطلاعیه-ها/Announcements/574/ID/1145
بخشنامه مربوط به انتخاب پژوهشگر برتر سال 941394/07/18 03:30 ق.ظ3182https://www.kau.ac.ir/اطلاع-رسانی/اطلاعیه-ها/Announcements/574/ID/1139
ردیفنام خانوادگینامرشته تحصیلیمقطع تحصیلیمرتبه علمیCVعکس 
6همراهيمهردادمديريت دولتي دکترا تخصصیاستادیارخیر https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/882
89دهقانیعلی پناهآموزش زبان انگلیسیدکتری استادیاربله https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/961
158درویشیفرنگیسباستان شناسیدکترای تخصصیاستادیارخیر https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/1020
88نجفیخدیجهزبان انگلیسی دکتریمربیخیر https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/960
135شیخ موحدمهدیحقوق عمومیدانشجو دکترامربیبله https://www.kau.ac.ir/هیات-علمی/Teachers/572/ID/999
صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها   
عنوان فایلتاریخفایل
پزشکی نحوه تدوین و نگارش پایان نامه و مجوز اولیه دفاع و فرم های دفاع1400/05/21 12:00 ق.ظ
فرمهای تاییدیه مقالات دکتری1400/05/17 12:00 ق.ظ
فرم های دفاع ارشد و پروپوزال1400/05/17 12:00 ق.ظ
فرم مجوز دفاع کارشناسی ارشد1400/03/18 12:00 ق.ظ
فرمهای کمیته اخلاق پزشکی عمومی و غیر پزشکی(ارشد) جهت صدور کداخلاق1398/07/08 03:30 ق.ظ
اطلاعیه و فرمهای پژوهشگر برتر واحد سال 971397/09/10 03:30 ق.ظ
تاییدیه آمار ارشد مدیریت جهت دفاع1397/03/09 04:30 ق.ظ
فرم تشويقي مقاله هيات علمي1395/10/22 03:30 ق.ظ
فرمهای ترفیع و پژوهانه اعضای هیات علمی 95/08/201395/08/08 03:30 ق.ظ
قابل توجه اساتید محترم در خصوص تشویقی مقالات1395/07/24 03:30 ق.ظ

معرفی دانشکده ...

این بخش در دست تهیه می باشد.

دی ان ان