ورود شنبه ، 31 اردیبهشت ، 1401
حداقل
پیوندهاحداقل
مناقصه ها و مزایده ها
عنوان مناقصه و مزایدهفایلتاریخ
فرم شرایط مزایده باغ مرکبات1401/02/18 12:00 ق.ظ
فرم استعلام بهای فروش دام زنده1401/01/17 12:00 ق.ظ
فرم مزایده سواری یژو 4051400/12/04 12:00 ق.ظ
شرایط مزایده انتشارات و مرکز کپی1400/12/03 12:00 ق.ظ
فرم مربوط به اسپیلت جی پلاس1400/10/22 12:00 ق.ظ
فرم مناقصه ایزوگام1400/10/20 12:00 ق.ظ
شرایط مزایده بوفه مرکزی دانشگاه1400/10/08 12:00 ق.ظ
شرایط مزایده بوفه خوابگاه دانشجویی1400/10/08 12:00 ق.ظ
آگهی مزایده کارگاه مکانیک1400/08/05 12:00 ق.ظ
آگهی مزایده خودروها1400/07/26 12:00 ق.ظ
فرم مزایده ضایعات1400/07/20 12:00 ق.ظ
فرم شماره پنج چهارگانه1400/07/20 12:00 ق.ظ
دی ان ان