ورود دوشنبه ، 3 آبان ، 1400
حداقل
پیوندهاحداقل
مناقصه ها و مزایده ها
عنوان مناقصه و مزایدهفایلتاریخ
آگهی مزایده خودروها1400/07/26 12:00 ق.ظ
فرم مناقصه ایزوگام1400/07/24 12:00 ق.ظ
فرم مناقصه اسپیلت جی پلاس1400/07/21 12:00 ق.ظ
فرم مزایده ضایعات1400/07/20 12:00 ق.ظ
فرم مزایده فروش دام زنده1400/07/20 12:00 ق.ظ
فرم شماره پنج چهارگانه1400/07/20 12:00 ق.ظ
فروش یک دستگاه بونکر سیمانی1400/07/06 12:00 ق.ظ
فرم شماره یک مناقصه (دعوتنامه)1400/06/22 12:00 ق.ظ
اصلاحیه فنی مناقصه1400/06/22 12:00 ق.ظ
فرم برگزاری مناقصه عمومی چهارگانه1400/06/21 12:00 ق.ظ
فرم برگزاری مناقصه عمومی اتوکلاو1400/06/21 12:00 ق.ظ
آگهی مناقصه چهارگانه1400/06/18 12:00 ق.ظ
آگهی مناقصه اتوکلاو1400/06/18 12:00 ق.ظ
شرايط_شركت_در_مزايده_زيراكس_دانشجويي1400/03/10 12:00 ق.ظ
آگهی تجدید مزایده مرکز کپی و انتشارات1400/03/02 12:00 ق.ظ
آگهی مزایده مرکز کپی دانشجویی1400/01/30 12:00 ق.ظ
فرم مزایده ضایعات1399/11/05 12:00 ق.ظ
آگهی فروش محصول نارنج1399/07/06 12:00 ق.ظ
فرم استعلام بهای اتوبوس1399/06/23 12:00 ق.ظ
آگهی تجدید مزایده خودرو1399/06/02 12:00 ق.ظ
شرایط شرکت در مزایده اجاره محل بوفه مرکزی و سلف سرویس و فرم مشارکت در مزایده واحد کازرون تا مورخ 98/12/71398/11/28 03:30 ق.ظ
فرم شرکت در مزایده اتوبوس و مینی بوس واحد کازرون تا تاریخ 98/12/71398/11/28 03:30 ق.ظ
برگزاری مناقصه عملیات تهیه و اجرای استیشن، پارتیشن و قفسه بندی بیمارستان امام علی ع واحد کازرون/تاریخ اعتبار تا 3آذرماه981398/08/17 03:30 ق.ظ
فرم استعلام بهای اجاره محل تکثیر دانشجویی تاریخ اعتبار تا 26 شهریور98 1398/06/16 04:30 ق.ظ
شرايط شركت در مزايده اجاره محل آژانس تاکسی تلفنی دانشگاه آزاد اسلامي واحد كازرون1398/05/02 04:30 ق.ظ
فرم استعلام بهای محل تاکسی تلفنی در واحد کازرون تاریخ اعتبار 98/5/51398/04/29 04:30 ق.ظ
مزایده فروش دو دستگاه ایرواشر: تاریخ اعتبار مشارکت تا 98/5/91398/04/29 04:30 ق.ظ
فرم و شرایط اجاره محل بوفه مرکزی دانشگاه ازاد اسلامی واحد کازرون(اعتبار تا دوشنبه 10تیرماه )1398/04/19 04:30 ق.ظ
شرایط شرکت در مزایده اجاره محل تاکسی تلفنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون1398/04/19 04:30 ق.ظ
فرم استعلام بهاء اجاره محل بوفه مرکزی دانشگاه ازاد اسلامی واحد کازرون اعتبار تا پایان روز چهارشنبه 19 تیر ماه 981398/04/12 04:30 ق.ظ
فرم استعلام بهاء اجاره محل تاکسی تلفنی دانشگاه ازاد اسلامی واحد کازرون اعتبار تا پایان روز چهارشنبه 19 تیر ماه 981398/04/12 04:30 ق.ظ
دی ان ان