ورود پنجشنبه ، 19 تیر ، 1399
حداقل
پیوندها



حداقل
امور کلاس ها
عنوانتاریختعداد بازدید
انتخاب واحد نيمسال اول 93-92 رشته‏ها و مقاطع مختلف از9/6/92لغایت19/6/911392/05/21 04:30 ق.ظ1523
شروع کلاسها از تاریخ 23/11/13911391/12/06 03:30 ق.ظ787
حذف و اضافه از تاریخ 5/12/13911391/12/06 03:30 ق.ظ868
جهت شرکت در جلسه امتحان در دست داشتن کارت امتحان الزامی می باشد.1391/10/26 03:30 ق.ظ915
شروع امتحانات پایان ترم1391/06/29 04:30 ق.ظ1475
دی ان ان