ورود شنبه ، 15 آذر ، 1399
حداقل
پیوندهاحداقل
همایش ها
عنوان همایشتاریختعداد بازدید 
اولین همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق 2151https://www.kau.ac.ir/اطلاع-رسانی/امور-پژوهشی/همایش-ها/Conferences/578/ID/1278
اولین همایش ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق،کامپیوتر و مهندسی پزشکی 1959https://www.kau.ac.ir/اطلاع-رسانی/امور-پژوهشی/همایش-ها/Conferences/578/ID/1279
دی ان ان