ورود چهارشنبه ، 7 آبان ، 1399
حداقل
اطلاعیه ها
عنوان اطلاعیهعضویت در باشگاه پژوهشگران جوان
شرحدانشجویان محترم جهت عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد و برخورداری از مزایا و تسهیلات متنوع آن میتوانند با مراجعه به سایت WWW.bpj.iau.ir ضمن مطالعه شرایط ثبت نام نسبت به نام نویسی اقدام نمایند.
فایل 
تاریخ1398/07/13 03:30 ق.ظ
بازدید519
دی ان ان