ورود جمعه ، 4 بهمن ، 1398
حداقل
پیوندهاحداقل
دانشکده پرستاری و مامایی
معرفی دانشکده پرستاری ...
 

 

عنوان اطلاعیهفایلتاریخبازدید 
شرایط چاپ و تشویقی کتاب در واحد کازرون1395/11/201599http://www.kau.ac.ir/tabid/133/Announcements/574/ID/1273/Default.aspx
اطلاعیه و فرمهای پژوهانه و ترفیع و پژوهشگر برتر تا مورخ 95/08/201395/08/081570http://www.kau.ac.ir/tabid/133/Announcements/574/ID/1250/Default.aspx
اطلاعیه نخبگان جهت تکمیل فرم و ارسال به دفتر پژوهشی1395/04/231681http://www.kau.ac.ir/tabid/133/Announcements/574/ID/1228/Default.aspx
قابل توجه دانشجویان ارشد و دکتری جهت افزایش نمره پایان نامه1395/03/101700http://www.kau.ac.ir/tabid/133/Announcements/574/ID/1218/Default.aspx
اعلام ترجمه كتاب 1394/09/052243http://www.kau.ac.ir/tabid/133/Announcements/574/ID/1146/Default.aspx
شرايط جديد دريافت تشويقي و امتياز مقالات1394/08/242206http://www.kau.ac.ir/tabid/133/Announcements/574/ID/1145/Default.aspx
بخشنامه مربوط به انتخاب پژوهشگر برتر سال 941394/07/182555http://www.kau.ac.ir/tabid/133/Announcements/574/ID/1139/Default.aspx
ردیفنام خانوادگینامرشته تحصیلیمقطع تحصیلیمرتبه علمینوع استخدامدانشکدهCVسوابق پژوهشیعکس 
7جابریآزیتاپرستاریفوق لیسانسمربیتمام وقتپرستاری و ماماییبلهA-Files/cv-asatid/2165.pdf http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/883/Default.aspx
149طباطباییمژگانماماییکارشناسی ارشدمربیتمام وقتپرستاری و ماماییخیر  http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1012/Default.aspx
151یداللهیپروینماماییکارشناسی ارشدمربیتمام وقتپرستاری و ماماییبلهA-Files/cv-asatid/197.pdf http://www.kau.ac.ir/tabid/132/Teachers/572/ID/1014/Default.aspx
صفحه 1 از 1اولین   قبلی   بعدی   آخرین   
عنوان فایلتاریخفایل
فرمهای کمیته اخلاق پزشکی عمومی و غیر پزشکی(ارشد) جهت صدور کداخلاق1398/07/08
اطلاعیه و فرمهای پژوهشگر برتر واحد سال 971397/09/10
نحوه تدوین و نگارش پایان نامه پزشکی و مجوز اولیه دفاع1397/05/25
تاییدیه آمار ارشد مدیریت جهت دفاع1397/03/09
فرم تشويقي مقاله هيات علمي1395/10/22
فرمهای ترفیع و پژوهانه اعضای هیات علمی 95/08/201395/08/08
قابل توجه اساتید محترم در خصوص تشویقی مقالات1395/07/24
فرمهاي دفاع از پايان نامه و پروپوزال1395/04/21
فرم اعلام آمادگی دفاع رشته برق1395/04/13
بخشنامه ماموریت اعضای هیات علمی1395/02/27