ورود سه شنبه ، 6 اسفند ، 1398
حداقل
دانلود فایل
عنوان فایلتاریخفایل
فرمهای کمیته اخلاق پزشکی عمومی و غیر پزشکی(ارشد) جهت صدور کداخلاق1398/07/08
اطلاعیه و فرمهای پژوهشگر برتر واحد سال 971397/09/10
نحوه تدوین و نگارش پایان نامه پزشکی و مجوز اولیه دفاع1397/05/25
تاییدیه آمار ارشد مدیریت جهت دفاع1397/03/09
فرم تشويقي مقاله هيات علمي1395/10/22
فرمهای ترفیع و پژوهانه اعضای هیات علمی 95/08/201395/08/08
قابل توجه اساتید محترم در خصوص تشویقی مقالات1395/07/24
فرمهاي دفاع از پايان نامه و پروپوزال1395/04/21
فرم اعلام آمادگی دفاع رشته برق1395/04/13
بخشنامه ماموریت اعضای هیات علمی1395/02/27
بخشنامه تعیین تشویق و رکود علمی اعضای هیات علمی1395/02/27
شیوه نامه پذیرش و استقرار هسته ها و مراکز رشد1395/02/22
ابلاغ و راهنمایی تهیه و معرفی شرکتهای دانش بنیان1394/12/09
بخشنامه حمایت ویژه از انتشار مجله های علمی1394/12/09
دستورالعمل شرکتهای دانش بنیان1394/12/09
فرم و بخشنامه جشنواره فرهیختگان تکمیل تا مورخ 94/12/151394/12/05
شیوه نامه شرکت های دانش بنیان1394/11/19
آئین نامه دانشجویان نمونه1394/11/17
بخشنامه و آيين نامه طرحهاي برون و درون دانشگاهي1394/10/09
آيين نامه و دستورالعمل برگزاري همايشها1394/10/09
فرم اعلام آمادگي دفاع پايان نامه دانشكده فني مهندسي1394/09/24
آيين نامه جديد طرح هاي پژوهشي جهت اعضاي هيات علمي 1394/07/12
قابل توجه اعضاي هيات علمي رشته صنايع غذايي در خصوص ترجمه كتاب... Toxicants.1394/07/12
فهرست نشريات نامعتبر و جعلي خارجي ارديبهشت 941394/02/28
جديدترين نشريات نامعتبر اسفند 931394/01/19
آيين نامه شركت هيات علمي در كارگاه داخلي و خارجي1394/01/18
شيوه نامه اجراي طرح علوم پزشكي1394/01/18
نمرات مقالات مربوط به پايان نامه1393/10/23
فرم صفر و تعهداصالت طرح منشوراخلاق1393/09/05
قرارداد طرح پژوهشي و فرم الف و ب1393/09/04
بخشنامه آدرس دهي جديد مقالات و چگونگي تشويق مقالات1393/09/02
فرم انتخاب موضوع سمینار کارشناسی ارشد1391/12/13
آیین نامه شرکت در کارگاهها1391/06/30
شیوه نامه تهیه گزارش نهایی1391/06/30
فرم درخواست شرکت در کنفرانسهای خارجی 1391/06/30
آیین نامه حمایت از اختراعات1391/06/30