ورود چهارشنبه ، 21 آذر ، 1397
حداقل
پیوندهاحداقل
روابط عمومی
  • نام : اصغر
  • نام خانوادگی : جوکار
  • سمت : مدیر روابط عمومی
  • تحصیلات : کاردانی
  • مرتبه علمی : -
  • رشته تحصیلی: برق
  • محل اخذ مدرک :
  • تلفن تماس : 2239933-0721
  • پست الکترونیک :