ورود دوشنبه ، 2 اسفند ، 1395
حداقل
پیوندها



حداقل
روابط عمومی
  • نام : اصغر
  • نام خانوادگی : جوکار
  • سمت : مدیر روابط عمومی
  • تحصیلات : کاردانی
  • مرتبه علمی : -
  • رشته تحصیلی: برق
  • محل اخذ مدرک :
  • تلفن تماس : 2239933-0721
  • پست الکترونیک :