ورود چهارشنبه ، 30 مرداد ، 1398
حداقل
پیوندهاحداقل
دفتر فرهنگ اسلامی
  • نام : محمد صادق
  • نام خانوادگی : بینا
  • سمت : رییس دفتر فرهنگ اسلامی
  • تحصیلات : فوق لیسانس حوزوی
  • مرتبه علمی : مربی
  • رشته تحصیلی: حوزوی
  • محل اخذ مدرک :
  • تلفن تماس : 2239933-0721
  • پست الکترونیک :