ورود سه شنبه ، 21 آبان ، 1398
حداقل
پیوندهاحداقل
حراست و گزینش
  • نام : هدایت
  • نام خانوادگی : رستمی                           
  • سمت : مدیر حراست و گزینش
  • تحصیلات : فوق لیسانس
  • مرتبه علمی :
  • رشته تحصیلی: فلسفه تعلیم و تربیت
  • محل اخذ مدرک : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
  • تلفن تماس : 2239933-0721
  • پست الکترونیک :