ورود شنبه ، 5 بهمن ، 1398
حداقل
پیوندهاحداقل
امور مالی
  • نام : علی
  • نام خانوادگی : عباسی
  • سمت : مدیر امور مالی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد حسابداری
  • مرتبه علمی : -
  • رشته تحصیلی: حسابداری
  • محل اخذ مدرک : 
  • تلفن تماس : 40-2243930-0714
  • پست الکترونیک :
  •