ورود شنبه ، 5 اسفند ، 1396
حداقل
پیوندهاحداقل
امور مالی
  • نام : محسن
  • نام خانوادگی : منصوری
  • سمت : مدیر امور مالی
  • تحصیلات : کارشناسی
  • مرتبه علمی : -
  • رشته تحصیلی: حسابداری
  • محل اخذ مدرک :
  • تلفن تماس : 40-2243930-0721
  • پست الکترونیک :