ورود چهارشنبه ، 21 آذر ، 1397
حداقل
پیوندهاحداقل
دفتر پژوهشی
  • نام :حمید
  • نام خانوادگی :کیوانی
  • سمت : مدیر پژوهشی
  • تحصیلات : فوق لیسانس
  • مرتبه علمی : مربی
  • رشته تحصیلی:الکترونیک
  • محل اخذ مدرک :
  • تلفن تماس : 40-2243930-0721
  • پست الکترونیک :