ورود پنجشنبه ، 28 تير ، 1397
حداقل
اطلاعیه ها
عنوان اطلاعیه رشته های جدید بدون آزمون در واحد کازرون
شرحدانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون علاوه بر رشته های قبلی در مهندسی معماری ، کارشناسی حقوق و کلیه گرایشهای مهندسی برق بدون آزمون دانشجو می پذیرد.
فایل
تاریخ1393/06/25
بازدید1799