ورود پنجشنبه ، 28 تير ، 1397
حداقل
اطلاعیه ها
عنوان اطلاعیهدانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون در سال 1395در رشته های ذیل بدون آزمون دانشجو می پذیرد
شرح

مدارک لازم جهت ثبت نام

1- عکس 4*3 سه قطعه

2-اصل و دو برگ تصویر مدرک تحصیلی

3-اصل و دو برگ تصویرمدرک نظام وظیفه(جهت برادران)

4-اصل و دوبرگ تصویر تمام صحات شناسنامه

5-اصل و یک برگ تصویر کارت ملی

6-تهیه و تکمیل فرمهای ثبت نام(تهیه از انتشارات دانشگاه)

تذکر:

*درصورت ارائه گواهی موقت قبولی سال چهارم نظام قدیم یا پایان دوره پیش دانشگاهی نظام جدیدویا کارنامه فارغ التحصیلی پیش دانشگاهی ارائه یک برگ چک یا سفته معادل هزینه انصراف(بدون ذکر تاریخ)الزامی است.

*مدارک ناقص به هیچ عنوان تحویل گرفته نشده ،لذا در این مورد هیچگونه عذری پذیرفته نمی باشد.

*هیچ یک از پذیرفته شدگان بدون داشتن قبولی سال چهارم و پایان دوره پیش دانشگاهی مجاز به ثبت نام نمی باشند.

فایل
تاریخ1395/05/17
بازدید1272