ورود سه شنبه ، 30 آبان ، 1396
حداقل
اطلاعیه ها
عنوان اطلاعیهفایلتاریخبازدید 
اطلاعیه مهم : تغیر ساعت امتحان روز جمعه دواردهم تیرماه 961396/03/27384http://www.kau.ac.ir/tabid/133/Announcements/574/ID/1290/Default.aspx
اطلاعیه مهم دانشجویی1396/03/16420http://www.kau.ac.ir/tabid/133/Announcements/574/ID/1289/Default.aspx
راه اندازی کتابخانه دیجیتال1395/10/11373http://www.kau.ac.ir/tabid/133/Announcements/574/ID/1263/Default.aspx
آمادگي فصلنامه گروه دارويي كيميا فام جهت دريافت و چاپ مقالات در زمينه داورهاي دام و طيور1394/04/06860http://www.kau.ac.ir/tabid/133/Announcements/574/ID/1108/Default.aspx