ورود شنبه ، 4 اسفند ، 1397
حداقل
اطلاعیه ها
عنوان اطلاعیهفایلتاریخبازدید 
قابل توجه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت رشته های علوم پزشکی و دامپزشکی مهرماه 971397/07/15604http://www.kau.ac.ir/tabid/133/Announcements/574/ID/1383/Default.aspx
راه اندازی کتابخانه دیجیتال1395/10/11809http://www.kau.ac.ir/tabid/133/Announcements/574/ID/1263/Default.aspx
آمادگي فصلنامه گروه دارويي كيميا فام جهت دريافت و چاپ مقالات در زمينه داورهاي دام و طيور1394/04/061219http://www.kau.ac.ir/tabid/133/Announcements/574/ID/1108/Default.aspx