ورود شنبه ، 31 فروردين ، 1398
حداقل
اطلاعیه ها
عنوان اطلاعیهفایلتاریخبازدید 
قابل توجه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت رشته های علوم پزشکی و دامپزشکی مهرماه 971397/07/15676http://www.kau.ac.ir/tabid/133/Announcements/574/ID/1383/Default.aspx
راه اندازی کتابخانه دیجیتال1395/10/11874http://www.kau.ac.ir/tabid/133/Announcements/574/ID/1263/Default.aspx
آمادگي فصلنامه گروه دارويي كيميا فام جهت دريافت و چاپ مقالات در زمينه داورهاي دام و طيور1394/04/061261http://www.kau.ac.ir/tabid/133/Announcements/574/ID/1108/Default.aspx