ورود يکشنبه ، 6 بهمن ، 1398
حداقل
جستجو
حداقل
آرشیو
حداقل
RSS

حداقل
اخبار و رویدادها

مطالب دي 1393

              دکتر شریفی اظهار کرد: از منابع موجود دانشگاه می‎توان درآمدزایی بیشتری کرد.

دکتر شریفی اظهار کرد: از منابع موجود دانشگاه می‎توان درآمدزایی بیشتری کرد.

دوشنبه ,29 دي 1393 09:03

دکترسیاوش شریفی رئیس واحد کازرون در جمع معاونین و مدیران واحد اظهار داشت:  این واحد دانشگاهی توانمندی اقتصادی خوبی جهت پیشبرد و توسعه دارد و باید با بهرهگیری از این پتانسیل بتوانیم در مسیر درآمدزایی گام برداریم.